Informatie

Kwaliteitsnormen

Kwaliteitsnormen

 

Een aantal kwaliteitsnormen vormen de basis voor het beleid binnen onze organisatie als partycateraar. Wij hechten belang aan het continu verbeteren van onze kwaliteit. Onze verbondenheid met een aantal erkende organisaties is een uiting van ons kwaliteitsbeleid.

 

HACCP: Hazard Analysis Critical Control Points

Excellenz-Group hanteert deze standaardmethode voor preventieve voedselveiligheid. HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control points, oftewel: Gevaren Analyse Kritische Controle Punten.


Waarom HACCP ?

Per jaar zijn er in Nederland ongeveer een half miljoen gevallen van voedselvergiftiging, waarvan enkele honderden ernstig zieken en zo’n 200 sterfgevallen. HACCP is een wettelijk vereiste voor bedrijven die zich met voedsel bezighouden of toeleverancier zijn van voedselverwerkende bedrijven. In het HACCP-plan en vaak aanvullende certificeringeisen zijn procedures en voorschriften opgenomen om een preventief voedselveiligheidssysteem op te zetten. Van het bedrijf worden maatregelen en controles verwacht om deze voorschriften te kunnen naleven. De wetgeving in Nederland eist een HACCP aanpak.
Excellenz-Group voldoet volledig aan alle gestelde eisen.

 

Het HACCP-certificaat is in December 2011 verkregen.Leerbedrijf en scholing

Leerbedrijf

Excellenz-Group is een erkend leerbedrijf. Met onze leermeesters dragen wij dan ook graag ons steentje bij aan de toekomstige arbeidsmarkt. Door deze erkenning is het mogelijk om VMBO-,

MBO-, en HBO- leerlingen te begeleiden tijdens één van de stageperioden gedurende de opleiding.  

Scholing

Verdeeld over de verschillende afdelingen worden er jaarlijks diverse cursussen en opleidingen gevolgd. Ongeveer 1% van de totale omzet wordt besteed aan de (bij-)scholing van onze medewerkers.

De tijd staat niet stil en met de gedachte dat het altijd beter kan is scholing dan ook (bijna) vanzelfsprekend te noemen voor onze medewerkers.